1. Home
 2. Instalacja
 3. Instrukcja instalacji z wykorzystaniem GPO

Instrukcja instalacji z wykorzystaniem GPO

Aby zainstalować klienta systemu Lab1 z wykorzystaniem GPO należy wykonać poniższe kroki.

Umieszczenie pików instalatora oraz .mst w odpowiedniej lokalizacji sieciowej.

 • umieścić pliki instalatora x64.msi i x86.msi w lokalizacji, do której mają dostęp
  – serwer z kontrolerem domeny
  – komputery, na których ma być zainstalowany klient
 • w tej samej lokalizacji sieciowej należy umieścić plik o rozszerzeniu .mst zawierający transformacje niezbędne do poprawnego uruchomienia instalatora.

Wybranie domeny oraz GPO na kontrolerze domeny

 • Uruchomić Group Policy Management np. poprzez ‘Run’ i wpisanie gpmc.msc
 • Wybrać katalog Group Policy Object, następnie domenę, do której są podpięte odpowiednie komputery / użytkownicy i poprzez menu kontekstowe wybrać edit

Stworzenie reguły instalacji GPO

Korzystając z Group Policy Management Editor :

 • Wybrać Computer Configuration -> Polices -> Software Settings
 • Najechać na Software Installation i z menu kontekstowego wybrać New -> Package
  – Dodać w ten sposób dwie osobne paczki : x64.msi i x86.msi
  – Jako metodę deploy software wybrać Advanced
  W zakładce Modifications wybrać Add i dodać odpowiednią transformację .mst
  ! Podczas tworzenia drugiej paczki w zakładce upgrades mogą automatycznie dodać się wpisy ‘Packages that this package will upgrade’ – należy takie wpisy usunąć z obu instalacji.
  – Na drzewku po lewej stronie odnaleźć Software Installation do którego są przypisane dwie stworzone paczki instalacji. Za pomocą menu kontekstowego na Software Installation wybrać Properties. Następnie wybrać zakładkę Advanced usunąć zaznaczenie checkboxów w grupie pól : 32-bit applications on 64-bit platforms

Rozpoznanie czy instalacja przebiegła pomyślnie

 • W managerze zadań sprawdzić czy istnieje uruchomiona usługa o nazwie Usługa logowania wydajności i czy ma status Running
 • Jeśli nie można znaleźć usługi: Sprawdzenie czy w rejestrze istnieje około 30 kluczy wraz z wartościami w lokalizacji: HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/PCL/Configuration

Diagnostyka GPO na stacji roboczej

 • Wybranie z kontekstowego menu Komputer opcji Zarządzaj. Następnie na drzewku dojść do dzienników systemu Windows: Zarządzanie komputerem -> Narzędzia systemowe -> Podgląd zdarzeń -> Dzienniki systemu Windows -> System
 • W logach szukać zdarzeń ze źródła: Application Management Group Policy oraz Group Policy

Częste problemy

 • We wskazanych wyżej logach pojawia się błąd / ostrzeżenie:
  Rozszerzenie po stronie klienta zasad grupy Software Installation nie mogło zastosować co najmniej jednego ustawienia, ponieważ zmiany muszą być przetworzone przed uruchomieniem systemu lub zalogowaniem się użytkownika. Przed następnym uruchomieniem lub zalogowaniem się tego użytkownika system będzie czekać na całkowite zakończenie przetwarzania zasad grupy. Może to spowodować obniżenie wydajności uruchamiania i rozruchu. Administratorzy systemu mogą skonfigurować to rozszerzenie zasad grupy w taki sposób, aby uniknąć tych opóźnień lub zmniejszyć częstość ich występowania.

  Rozwiązanie: Włączyć komputer i nie logować się od razu do systemu (nie naciskać również kombinacji klawiszy CTRL + ALT + DEL w celu odblokowania ekranu) – odczekać kilka minut.

 • We wskazanych wyżej logach pojawia się błąd / ostrzeżenie:
  Błąd 1612. Źródło instalacji dla tego produktu nie jest dostępne. Sprawdź, czy źródło istnieje i czy możesz uzyskać do niego dostęp.
  Rozwiązanie: oznacza to, że konto na komputerze na którym zadziałało GPO nie ma dostępu do wskazanej lokalizacji sieciowej. Należy pamiętać o tym, że przed zalogowaniem wykorzystywane jest lokalne konto i to konto również powinno mieć uprawnienia do lokalizacji sieciowej, pod którą znajduje się instalator.
Zaktualizowano 4 listopada, 2019

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły