1. Home
  2. FAQ

FAQ

Poniżej prezentujemy listę najczęściej zadawanych pytań (FAQ). Jeżeli nie możesz znaleźć odpowiedzi na Twoje pytanie tutaj ani w instrukcja obsługi, skorzystaj z chata lub napisz maila na adres office*at*lab.one.

Kto ma dostęp do danych gromadzonych w systemie?

Dostęp do panelu mają zarówno pracownicy jak i ich przełożeni, zgodnie ze strukturą organizacyjną.

Jakie dane z komputerów zbiera system?

System gromadzi i przetwarza dane na temat naszej aktywności przy komputerze, tj. faktu klikania na klawiaturze lub używania myszy oraz wykorzystywanych aplikacji i stron www. Dodatkowo zapisywany jest tytuł okna. Program nie zbiera treści z żadnych czynności.

Jak naliczany jest czas pracy na komputerze (Po jakim czasie system zacznie naliczać czas poza komputerem)?

Zbieranie danych odbywa się w trybie ciągłym, z precyzją do milisekund. Interpretacja danych natomiast jest oparta o konfigurowalny próg aktywności (2 lub 5 minut) Mechanizm kwalifikacji czasu jako aktywnego lub nie (czyli czasu poza komputerem) jest taki, że aktywny jest wtedy, gdy pomiędzy aktywnościami (np. kliknięciami) upłynął czas nie większy niż próg aktywności (2 lub 5 minut). Proszę zauważyć, że taka definicja powoduje, że system z opóźnieniem stwierdza, czy dany czas był aktywny, czy nie.

Przykład: Gdy zaczynamy pracę w MS Excel kategoria czasu jest jeszcze niezdefiniowana. Jeśli przez 5 minut od ostatniego kliknięcia nie wykonamy kolejnego (np. przesunięcia strony), to czas od ostatniego kliknięcia do kolejnego zostanie zaliczony jako „poza komputerem”. Jeśli wykonamy kliknięcie w przeciągu 5 minut, czas pomiędzy aktywnościami zostanie zakwalifikowany jako aktywny. Innymi słowy system nie kwalifikuje jako aktywnego czasu „X minut od ostatniego kliknięcia”, tylko wykrywa bloki czasu, w których aktywność była częstsza niż 5 minut. Jeśli będziemy klikać cały dzień raz co 6 minut, to czas aktywny wyniesie 0. Jeśli natomiast klikać będziemy równo co 4 minuty, to czas aktywny wyniesie 100% czasu używania komputera. Analogicznie dla progu aktywności 2 minut.

Niektórzy pracownicy spędzają sporo czasu pracy poza komputerem, czy system to pokaże?

System może integrować się z wewnętrznymi systemami RCP, centralą telefoniczną czy kalendarzem. Wtedy dane na temat przebiegu dnia są niemal zupełne. Nigdy jednak nie pokryjemy całości. Nie jest to celem całego systemu. Czas spędzony poza tymi systemami jest niemierzalny i system nie może ocenić czy w tym czasie pracownik zrobił sobie przerwę czy załatwiał sprawy na nieformalnym spotkaniu.

Czy działanie systemu wymaga dodatkowych czynności ze strony pracownika?

Nie, działanie systemu jest zautomatyzowane. Nie ma potrzeby prowadzenia notatek na temat tego, co robiło się w czasie pracy poza komputerem i przełożeni nie powinni wymagać od pracowników uzupełniania informacji zebranych w systemie.

Czy jest zapewnione bezpieczeństwo zbieranych przez system danych?

Dane w systemie Lab1 są bezpieczne. Korzystamy wyłącznie z najwyższych standardów programowania i obsługi serwerowej a nasze podejście potwierdza audyt zewnętrzny Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego.

Od którego momentu rozpoczyna się liczenie czasu pracy na komputerze?

Czas pracy liczy się od momentu zalogowania i załadowania widoku pulpitu. Jako aktywne zawsze jest brane tylko jedno okno – to, które w danym momencie mamy „na wierzchu” na pulpicie. Czas ładowania systemu nie jest uwzględniony jako zaangażowany na komputerze.

Jak zostanie naliczony czas, kiedy podczas zapisanego w kalendarzu spotkania jednocześnie używany jest komputer i telefon?

Jest ustawiona nadrzędność. Domyślnie nadrzędne jest spotkanie, kolejny telefon i na końcu komputer. Istnieje możliwość wnioskowania o zmianę tej nadrzędności.

Jak zostanie zakwalifikowany czas spotkań przedłużających się ponad czas zaplanowany w kalendarzu?

Jeżeli na spotkaniu jesteśmy dłużej niż jest to zaplanowane w kalendarzu i nie używamy w tym czasie komputera to ponadplanowy czas będzie czasem nie opisanym w systemie.

Jak kwalifikowane są programy do odtwarzania muzyki, radia itp. w czasie pracy?

Program lub strona internetowa do odtwarzania muzyki jest ujęta jako aktywna tylko w momencie jej faktycznego używania (np. uruchomienie radia przez Internet, wybranie odtwarzanego utworu). W momencie, kiedy działa w tle, nie jest już klasyfikowana jako aktywna.

Dlaczego nie widzę wykresów?

Do „rysowania” wykresów potrzebne jest połączenie z Internetem (nie z siecią wewnętrzną).

Czy system spowalnia działanie komputera?

Nie aplikacja pomiarowa jest bardzo niewielka i nie zużywa znacząco zasobów.